Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hoe Maak Je Een Boxplot Update

Hoe Maak Je Een Boxplot Update

Een Boxplot Maken - Microsoft Ondersteuning

You are looking for information on the topic “hoe maak je een boxplot”. dongtienvietnam.com will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://dongtienvietnam.com/category/wiki/ hoe maak je een boxplot in excel, wat is een boxplot, boxplot maker, interkwartielafstand boxplot, boxplot excel, boxplot uitschieters, boxplot whiskers, boxplot explained.

View information about the hoe maak je een boxplot

Information about this question

 • Question: hoe maak je een boxplot
 • Time: Asked 162 hours ago
 • Modified: Askeded 65 hours ago
 • View: 12738

hoe maak je een boxplot

Een boxplot, ook wel doosdiagram genoemd, is een grafische weergave van de verdeling van een dataset. Het toont de mediaan, het interkwartielbereik en de spreiding van de data. Hier is een stappenplan om een boxplot te maken:

 1. Verzamel de dataset waarvoor je een boxplot wilt maken.
 2. Bereken de mediaan, het eerste kwartiel (Q1), het derde kwartiel (Q3) en de spreidingsbreedte (bereik).
 3. Bepaal de outliers van de dataset. Outliers zijn waarden die ver buiten het bereik van de rest van de data vallen.
 4. Teken een numerieke as en markeer de waarden van de mediaan, Q1, Q3 en de outliers.
 5. Teken een rechthoek die zich uitstrekt van Q1 tot Q3, dat wil zeggen het interkwartielbereik (IQR).
 6. Teken een verticale lijn in het midden van de rechthoek om de mediaan weer te geven.
 7. Teken stippen voor elke uitbijter.
 8. Optioneel kun je de boxplot aanpassen door kleuren toe te voegen of de aslabels en titel toe te voegen.

Er zijn verschillende manieren om een boxplot te maken, afhankelijk van de software die je gebruikt. In veel programmeertalen en softwarepakketten, zoals Python, R, Excel en SPSS, zijn functies beschikbaar om automatisch een boxplot te maken op basis van een dataset. Je kunt ook online tools vinden waarmee je een boxplot kunt maken zonder enige programmeerkennis.

Watch videos related to “hoe maak je een boxplot”

Statistiek – boxplot tekenen (stappenplan)

Wat heb je nodig voor een boxplot?

Voor het maken van een boxplot heb je de volgende gegevens nodig:

 1. Een dataset met numerieke waarden: Dit kunnen bijvoorbeeld scores zijn die zijn behaald door verschillende studenten in een examen of de verkoopcijfers van verschillende producten.

 2. De vijf getallen samenvatting: De vijf getallen zijn de minimumwaarde, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de maximumwaarde van de dataset.

 3. De interkwartielafstand (IQR): Dit is de afstand tussen het eerste kwartiel en het derde kwartiel.

Met deze gegevens kun je een boxplot maken die het volgende toont:

 • Een rechthoekige doos waarvan de onderste rand op het eerste kwartiel rust, de bovenste rand op het derde kwartiel rust en de lijn in het midden van de doos de mediaan weergeeft.
 • Lijnen (whiskers) die zich uitstrekken vanuit de doos en de minimale en maximale waarden aangeven.
 • Afzonderlijke datapunten die buiten de whiskers vallen en potentieel uitbijters zijn. Deze worden vaak weergegeven als stippen of kleine kruisjes.

Hoe maak je een boxplot in Word?

Het maken van een boxplot in Word kan een beetje lastig zijn, omdat Word geen ingebouwde functie heeft om boxplots te maken. Er zijn echter enkele manieren om een boxplot te maken met behulp van de grafische tools die beschikbaar zijn in Word.

Een eenvoudige manier om een boxplot te maken in Word is door gebruik te maken van een afbeelding van een boxplot die elders is gemaakt en deze afbeelding in te voegen in je Word-document. Dit kan bijvoorbeeld een afbeelding zijn die is gemaakt in een ander programma, zoals Excel of R.

Als je echter je eigen boxplot wilt maken in Word, kun je het volgende doen:

 1. Maak een tabel met de gegevens voor je boxplot. Zorg ervoor dat de gegevens zijn gerangschikt in de volgorde van klein naar groot.
 2. Maak een kolomdiagram van de gegevens. Selecteer de gegevens in de tabel en klik op het tabblad “Invoegen” en vervolgens op “Kolomdiagram” in de groep “Grafieken”.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer “Gegevens bewerken”. Dit opent het venster “Gegevens bewerken”.
 4. Klik op het tabblad “Reeks” en selecteer “Toevoegen”. Voeg vier nieuwe reeksen toe voor de minimale waarde, het eerste kwartiel, de mediaan en het derde kwartiel van de gegevens.
 5. Selecteer de reeks voor de minimale waarde en klik op “Bewerken”. Voeg de minimale waarde van de gegevens toe in het veld “Waarde”. Herhaal dit voor de andere drie reeksen.
 6. Selecteer de reeks voor het eerste kwartiel en klik op “Opmaak”. Klik op “Reeks opmaken” en selecteer “Balk”. Klik op “Vulkleur” en selecteer een kleur voor de balk.
 7. Herhaal dit voor de reeksen voor de mediaan en het derde kwartiel.
 8. Verwijder de legenda en de assen uit de grafiek. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de legenda of de assen en selecteer “Verwijderen”.
 9. Voeg horizontale lijnen toe voor de bovenste en onderste waarden van de box. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer “Gegevensbron wijzigen”. Voeg een nieuwe rij toe aan de tabel en voeg de maximale en minimale waarden van de gegevens toe. Maak een nieuwe grafiek van deze gegevens met een lijndiagram en voeg deze grafiek toe aan de bestaande grafiek door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken en “Gegevensreeks toevoegen” te selecteren. Verander de grafiektype van de nieuwe reeks in een lijndiagram.
 10. Pas de opmaak van de grafiek aan naar jouw wensen, bijvoorbeeld de kleur van de lijnen en het formaat van de tekst.

Dit zijn de stappen om een eenvoudige boxplot te maken in Word. Het kan een beetje oefening vergen om het er precies

Hoe bereken je Q1 en Q3 uit?

Q1 en Q3 zijn respectievelijk het eerste en derde kwartiel van een dataset en worden gebruikt om de spreiding van de data te beschrijven.

Om Q1 en Q3 te berekenen, volg je de onderstaande stappen:

 1. Sorteer de dataset in oplopende volgorde.
 2. Bepaal de mediaan van de dataset. Dit is het middelste getal als er een oneven aantal getallen zijn, of het gemiddelde van de twee middelste getallen als er een even aantal getallen zijn. Dit wordt het tweede kwartiel (Q2) genoemd.
 3. Bepaal het eerste kwartiel (Q1) door de mediaan te vinden van de onderste helft van de dataset. Dit betekent dat je alle getallen aan de linkerkant van Q2 neemt en de mediaan daarvan berekent. Dit wordt gedaan door de mediaan te nemen van de eerste helft van de gegevens die lager zijn dan de mediaan (Q2).
 4. Bepaal het derde kwartiel (Q3) door de mediaan te vinden van de bovenste helft van de dataset. Dit betekent dat je alle getallen aan de rechterkant van Q2 neemt en de mediaan daarvan berekent. Dit wordt gedaan door de mediaan te nemen van de tweede helft van de gegevens die hoger zijn dan de mediaan (Q2).

Als je bijvoorbeeld de dataset {2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16} hebt, dan zijn de stappen als volgt:

 1. Sorteer de dataset: {2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16}
 2. Bepaal Q2: Q2 = 8
 3. Bepaal Q1: {2, 4, 5, 7, 8} – mediaan is 5
 4. Bepaal Q3: {10, 11, 13, 14, 16} – mediaan is 13

Dus Q1 = 5 en Q3 = 13.

Images related to hoe maak je een boxplot

Found 20 hoe maak je een boxplot related images.

Boxplot - Theorie Wiskunde
Boxplot – Theorie Wiskunde
Statistiek - Boxplot Tekenen (Stappenplan) - Youtube
Statistiek – Boxplot Tekenen (Stappenplan) – Youtube
Beschrijvende Statistiek - De Boxplot - Wiskundeacademie - Youtube
Beschrijvende Statistiek – De Boxplot – Wiskundeacademie – Youtube
Wiskunde - Boxplot - Youtube
Wiskunde – Boxplot – Youtube
Een Boxplot Maken - Microsoft Ondersteuning
Een Boxplot Maken – Microsoft Ondersteuning

hoe maak je een boxplot in excel

Je kunt een boxplot maken in Excel door de volgende stappen te volgen:

 1. Selecteer de gegevens die je wilt gebruiken voor de boxplot.

 2. Ga naar het tabblad “Invoegen” en klik op “Invoegen statistische grafiek” in het gedeelte Grafieken.

 3. Kies in het dialoogvenster Statistische grafiek het type boxplot dat je wilt maken en klik op “OK”.

 4. In het nieuwe dialoogvenster “Boxplot tekenen” kun je instellingen wijzigen, zoals de naam van de grafiek, de locatie waar deze wordt weergegeven en welke gegevens er moeten worden opgenomen.

 5. Klik op “OK” om de boxplot te genereren.

Als je Excel-versie geen ingebouwde functie voor boxplots heeft, kun je ook een sjabloon downloaden of een add-in van een externe leverancier gebruiken.

wat is een boxplot

Een boxplot is een grafische weergave van verdelingsgegevens die in vijf getallen samengevat worden: het minimum, het eerste kwartiel (25e percentiel), de mediaan (50e percentiel), het derde kwartiel (75e percentiel) en het maximum.

Een boxplot bestaat uit een rechthoek (de box) die zich uitstrekt van het eerste tot het derde kwartiel, met daarin een lijn die de mediaan aangeeft. De uiteinden van de box geven dus het bereik weer waarin 50% van de gegevens zich bevindt. Daarboven en daaronder worden lijnen getrokken (whiskers) die zich uitstrekken tot aan de hoogste en laagste observaties die niet als uitschieters worden beschouwd.

Uitschieters (outliers) worden afzonderlijk aangeduid als cirkels of sterretjes en bevinden zich buiten de whiskers. Een boxplot kan dus snel en gemakkelijk een idee geven van de verdeling van een dataset, inclusief informatie over het gemiddelde, de spreiding en uitschieters.

You can see some more information related to hoe maak je een boxplot here

Comments

There are a total of 426 comments on this question.

 • 991 comments are great
 • 875 great comments
 • 78 normal comments
 • 124 bad comments
 • 74 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic hoe maak je een boxplot. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *