Chuyển tới nội dung
Trang chủ » E Commerce En E Business Top 3 Latest Posts

E Commerce En E Business Top 3 Latest Posts

 • bởi
E-Business And E-Commerce: The Difference

You are looking for information on the topic “e commerce en e business”. dongtienvietnam.com will gather information to answer your questions in this article. Please read this article to the end to find the information you want to see. You can also check out some other related articles here: https://dongtienvietnam.com/category/wiki/ E commerce and e business Difference, e-business là gì, ví dụ về e-business, e-commerce là gì, ví dụ về e-commerce, e-business meaning, E-commerce Specialist là gì, Chương trình định hướng E-Business.

View information about the e commerce en e business

Information about this question

 • Question: e commerce en e business
 • Time: Asked 56 minute ago
 • Modified: Updated 151 hours ago
 • View: 16692

e commerce en e business

E-commerce and e-business are two terms that are often used interchangeably, but they have different meanings.

E-commerce refers to the buying and selling of goods and services over the internet. It typically involves online transactions between businesses, consumers, or both. E-commerce includes online shopping websites, online marketplaces, online auction sites, and other forms of electronic transactions.

E-business, on the other hand, is a broader term that encompasses all aspects of conducting business over the internet. E-business includes e-commerce, as well as other activities such as online marketing, customer service, supply chain management, and other digital business operations.

In summary, e-commerce is a subset of e-business, and it specifically refers to online buying and selling. E-business, on the other hand, includes a broader range of digital business activities beyond just buying and selling online.

Watch videos related to “e commerce en e business”

e-Commerce Vs e-Business: Difference between them with definition, types & comparison chart

E-commerce và E-Business có gì khác nhau?

E-commerce và E-business là hai khái niệm liên quan đến việc sử dụng công nghệ và Internet để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chúng có những khác biệt cơ bản như sau:

 1. E-commerce (thương mại điện tử) là quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ trên Internet. Nó tập trung vào việc thực hiện các giao dịch thương mại bằng cách sử dụng các kênh trực tuyến như trang web, ứng dụng di động, email hoặc các hệ thống thanh toán trực tuyến.
 2. E-business (kinh doanh điện tử) là quá trình sử dụng công nghệ điện tử để cải thiện và tăng cường các hoạt động kinh doanh như quản lý sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý khách hàng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh.
 3. E-commerce tập trung vào hoạt động bán hàng trực tuyến, trong khi E-business bao gồm các hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh bằng công nghệ điện tử.
 4. E-commerce có thể được xem là một phần của E-business, nhưng không phải là toàn bộ.

Vì vậy, E-commerce và E-business có mối liên hệ chặt chẽ nhưng có phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm này.

Thế nào là ế Business?

“ế business” là thuật ngữ trong tiếng Việt để miêu tả tình trạng kinh doanh không phát triển, không thu được doanh thu hoặc lỗ lớn trong một thời gian dài. Thông thường, khi một doanh nghiệp gặp phải tình trạng ế business, nó sẽ không có đủ khả năng để trả lương cho nhân viên, thanh toán nợ và chi phí hoạt động. Điều này có thể dẫn đến phá sản hoặc tình trạng đóng cửa doanh nghiệp.

Nguyên nhân của tình trạng ế business có thể rất đa dạng, bao gồm kinh tế suy thoái, cạnh tranh khốc liệt, quản lý kém hiệu quả, sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp với thị trường hoặc khách hàng, chi phí quá cao, v.v. Việc đối phó với tình trạng này đòi hỏi sự quan tâm đến chi tiết, phân tích cẩn thận và lập kế hoạch thích hợp để tái cơ cấu hoặc đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh và tạo doanh thu.

E-Commerce là thuốc gì?

E-commerce không phải là một loại thuốc mà là một thuật ngữ viết tắt của “Electronic Commerce” trong tiếng Anh, có nghĩa là thương mại điện tử trong tiếng Việt. Đây là một hình thức kinh doanh trực tuyến, trong đó các giao dịch thương mại được thực hiện thông qua internet và các nền tảng trực tuyến khác như website, ứng dụng di động, mạng xã hội và email. Thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng mua hàng và thanh toán trực tuyến, đồng thời cũng cho phép các nhà bán hàng quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình trên mạng internet để tiếp cận được đến nhiều khách hàng hơn.

Images related to e commerce en e business

Found 10 e commerce en e business related images.

E-Commerce Vs E-Business: Difference Between Them With Definition, Types & Comparison Chart - Youtube
E-Commerce Vs E-Business: Difference Between Them With Definition, Types & Comparison Chart – Youtube
E-Commerce And E-Business: Difference | Importance | Solutions& Services
E-Commerce And E-Business: Difference | Importance | Solutions& Services
Sự Khác Biệt Giữa E-Commerce Và E-Business Trong Kinh Doanh
Sự Khác Biệt Giữa E-Commerce Và E-Business Trong Kinh Doanh
E-Business And E-Commerce: The Difference
E-Business And E-Commerce: The Difference

E commerce and e business Difference

E-commerce and e-business are two related but distinct terms that are often used interchangeably. While they share some similarities, there are also key differences between the two concepts.

E-commerce refers to the buying and selling of goods and services online, typically through a website or mobile app. It involves transactions between buyers and sellers, with the payment and delivery of goods or services taking place over the internet.

E-business, on the other hand, encompasses a broader range of activities that involve the use of electronic technologies to conduct business operations. This includes not only buying and selling goods and services online, but also activities such as online marketing, customer relationship management, supply chain management, and electronic data interchange.

In other words, e-commerce is a subset of e-business, focused specifically on the online transaction of goods and services, while e-business encompasses a wider range of business activities conducted through electronic means.

e-business là gì

E-business là viết tắt của từ “Electronic Business” (Kinh doanh điện tử) – một thuật ngữ thường được sử dụng để miêu tả hoạt động kinh doanh sử dụng công nghệ điện tử như Internet để thực hiện các giao dịch thương mại. E-business có thể bao gồm việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo trực tuyến, marketing qua email, trao đổi dữ liệu và thông tin giữa các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp. E-business là một phương thức kinh doanh mới giúp tăng tốc độ, tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

E-business, or electronic business, refers to conducting business activities through the use of electronic or digital technologies, such as the internet, mobile devices, and other digital channels. It encompasses a wide range of activities, including online transactions, digital marketing, electronic payments, online customer service, and other types of online business operations.

E-business allows businesses to reach a wider audience, operate more efficiently, and reduce costs associated with traditional brick-and-mortar business models. It also enables businesses to collect and analyze vast amounts of data, which can be used to improve their operations, marketing strategies, and customer experiences.

Some examples of e-business include online retail stores, digital marketplaces, online banking, digital advertising, and cloud-based software services. E-business has become increasingly popular in recent years, and its growth is expected to continue as digital technologies become more ubiquitous and consumers increasingly prefer online shopping and services.

You can see some more information related to e commerce en e business here

Comments

There are a total of 348 comments on this question.

 • 582 comments are great
 • 563 great comments
 • 385 normal comments
 • 74 bad comments
 • 30 very bad comments

So you have finished reading the article on the topic e commerce en e business. If you found this article useful, please share it with others. Thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *