Màu Phun Nhũ Kim Thực Phẩm

Màu Phun Nhũ Kim Thực Phẩm

Sắp xếp theo:
- 8%
e01 nhu kim vang chanh

E01 - NHŨ KIM VÀNG CHANH

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e02 nhu kim vang gold

E02 - NHŨ KIM VÀNG GOLD

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e03 nhu kim vang dong

E03 - NHŨ KIM VÀNG ĐỒNG

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e04 nhu kim xanh tao

E04 - NHŨ KIM XANH TÁO

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e05 nhu kim xanh thien thanh

E05 - NHŨ KIM XANH THIÊN THANH

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e06 nhu kim xanh navy

E06 - NHŨ KIM XANH NAVY

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e07 nhu kim cam dao

E07 - NHŨ KIM CAM ĐÀO

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e08 nhu kim tim lavender

E08- NHŨ KIM TÍM LAVENDER

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e09 nhu kim tim violet

E09- NHŨ KIM TÍM VIOLET

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e10 nhu kim do

E10- NHŨ KIM ĐỎ

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e11 nhu kim do hong

E11- NHŨ KIM ĐỎ HỒNG

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e12 nhu kim hong sen

E12- NHŨ KIM HỒNG SEN

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e13 nhu kim hong phan

E13- NHŨ KIM HỒNG PHẤN

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e14 nhu kim bac

E14- NHŨ KIM BẠC

60,000₫ 65,000₫
- 8%
e15 nhu kim den than tre

E15- NHŨ KIM ĐEN THAN TRE

60,000₫ 65,000₫